+381 15 354 870 office@elixirfood.rs

Investicije

Proizvodni pogon

Svlаčionice, toaleti, tuševi, higijena

Investicije: 2021. godine uložili smo u potpuno novi laserski sortir TOMRA, liniju za preradu maline mrvice FRUITTECH sa veoma visokim performansama za čišćenje od stranih tela.

Statički tunel sa alternativnim načinom rada 5 m k 13,24 m i kapacitetom smrzavanja 40 t/dan, 5 utovarnih priključaka, magacin 20,5 k 27,4 k 8 m sa dvoja vrata, jedna vrata od preradnog prostora do skladišta i druga od skladište do utovarne luke

Proizvodni pogon

Ukupan potencijal za skladištenje koji je ranije postojao je 11 komora od kojih 10 sa 17,85 m k 22,5 m k 8 m I jedan sa 16,85 m k 22,5 m k 8 m. Utovarna površina je 612,8 m. Objekat se sastoji od nove površine 2868,97 m2 i stare površine 10 248 m2. Planiramo revitalizaciju 3 magacina do nove sezone i liniju za preradu višanja. Naš cilj je da u budućnosti revitaliziramo sve skladišne prostore i tunele.

Svlаčionice, toaleti, tuševi, higijena